Hopp til innholdet

Mama Saras besøk til Loliondo i September 2022

Bakgrunn

Mama Sara organisasjon reiste på sin første reise til Loliondo på 3 år i september 2022. På grunn av pandemien har de årlige besøkene til våre prosjekter vært utsatt.

Ettersom reiserestriksjonene har blitt fjernet, bestemte vi oss tidlig i 2022, for å reise til Loliondo i løpet av våren eller tidlig høst. Imidlertid fikk vi signaler om at den politiske situasjonen i området var vanskeligere og nyheten om at Maasai ville bli fjernet fra et stort område i regionen kom ut. Våre samarbeidspartnere i Loliondo anbefalte at vi på grunn av urolighetene, ikke burde komme.

Den viktigste grunnen til at vi ønsket å besøke området var for å se på skoleprosjektene vi er involvert i. Mama Sara Education Foundation for Maasai Children har vært aktiv i området i et par tiår nå. Vi har bygget Mama Sara Lopolun Primary School som ble ferdigstilt i mars 2011. Denne skolen er fra februar 2017, drevet av de lokale myndighetene i Loliondo. Vårt andre byggeprosjekt er lenger vest i regionen og dekker et område som idag ikke har noe skoletilbud. Vi har derfor startet prosjektet med å bygge Oloipiri Primary School, for minst 3-400 elever. I dag er det om lag 200 elever der.

Reisen

Vi ankom Arusha lørdag 10. september 2022, uten en fast plan på hvordan vi skulle reise inn i området. Vi hadde opprinnelig planlagt å møte representanter fra Maasai organisasjoner i Arusha, men siden mange av deres ledere enten er fengslet eller har flyktet fra landet, var vi fortsatt usikker på om vi faktisk kunne reise til Loliondo.

Et dilemma har hele tiden vært at vi har forsøkt å holde arbeidet til Mama Sara adskilt fra politisk betente spørsmål blant annet knyttet til landrettigheter i området, for å fokusere på arbeidet med å gi et skoletilbud til Maasai-barn.

Mandag 12. september ankom vår lokale representant, Lucas Sayori, til Arusha. Da fikk vi muligheten til å drøfte en mulig reise til skolene. Det ble klart at situasjonen ikke er helt god, da Sayori opplyste at han ville overvære en rettshøring dagen etter i saken der 11 av 16 Maasai- ledere er fengslet. Disse lederne er ikke anklaget, eller dømt for noe, bare fengslet for å sikre etterforskningen i en sak. De har sittet fengslet siden mai 2022.

Løsningen på vår reise ble at vi bestilte en ordinær turistsafari som da ville stoppe ved våre skoler på veien til Serengeti. Der ville vi så oppholde oss end ag. Dette ville gi oss tid og mulighet til å sjekke, og få en statusoppdatering på våre prosjekter. En slik turistreise vil ikke skape særlig oppmerksomhet, samtidig som vi vil få tid til å diskutere saker med vår medarbeider under turen.

Mama Sara Lopolun Primary School

Mama Sara Lopolun Primary School ble ferdigstilt i 2011 og drives nå av lokale myndigheter

Vår første stop var ved Mama Sara Lopolun Primary School. Denne skolen er ferdigbygget og drives i dag av lokale myndigheter. Det siste byggetrinnet var et internat og et gjerde rundt området, som hindret streifdyr å komme inn på området og forsyne seg av elevenes mat.

Idag har skolen 602 elever, og en lærerstab på 9 lærere. Skolen dekker hele grunnskolenivået.

Vi la merke til at det er behov for å vedlikeholde bygningene siden flere av vinduene var knust. Dette er noe som er tatt opp med lokale myndigheter en rekke ganger. Det kan synes som om det er treghet i gjennomføringen av vedlikeholdet, da også myndighetene er enige i behovet. Foreldrene har diskutert mulige løsninger for å sikre at nødvendig vedlikeholdsarbeid gjennomføres i påvente av at myndighetene gjør det.

Knust vindu på skolen

Når vi var der, var alle studentene tilstede og hadde time. Alt så ut til å fungere som det skal og det nye gjerdet så til at hele området, inkludert lekeområde og fotballbane, var trygge for streifdyr i området. Vi ble ønsket velkommen av hovedlæreren og signerte også Mama Sara sin gjestebok.

Det nye gjerdet rundt skolen som beskytter området fra streifdyr.
Lucas Sayori og Elna Sara i samtale med Mr. Saruni
Lucas Sayori og Elna Sara i samtale med Mr. Saruni, hovedlæreren ved Mama Sara Lopolun Primary School. Sarunis hovedoppgave er å lede det daglige arbeidet ved skolen, følge opp kvaliteten i undervisningen, koordinere, og se til at lærerne følger læreplanene i sin undervisning. Mr. Saruni fungerer også som kontaktperson mellom myndighetene og lokalsamfunnet, og er sekretær for skolekomiteen.

Oloipiri Primary School

Vårt neste stop var Oloipiri Primary School. Denne skolen består av 2 bygninger med til sammen 4 klasserom og et lærerrom. Mama Sara har bygget en av bygningene, bestående av 2 klasserom og et kontor. Myndighetene har bygget den andre bygningen, bestående av 2 klasserom.

Bygningen til venstre er bygget av Mama Sara.

Det er nå rundt 200 elever ved Oloipiri, og 2 lærere. Elevene er delt inn i fire klasser med klassetrinn 1-4.

Det siste bidraget fra Mama Sara er møblene i klasserommene.

Det mest akutte problemet nå er at lærerne må reise langt hver dag til skolen, og det er ikke holdbart på grunn av avstandene. Det betyr at det viktigste nå er å bygge lærerboliger til lærerne. I tillegg er det stort behov for å øke toalettkapasiteten fordi det i dag er slik at 200+ barn og lærerne må dele 2 toaletter.

Mama Sara organisasjonen må bestemme seg for å bygge disse bygningene, lærerboliger og toaletter, på veien mot et fullverdig grunnskoletilbud. Det siste trinnet vil være nye skolebygg til de 4 siste klassetrinnene og eventuell inngjerding av området som beskyttelse mot ville dyr.

Lucas Sayori og Elna Sara i samtale med Ms. Ester Petro og Mr. Wille Mjema ved Oloipiri primary school.

Møte med Norges ambassadør i Dar es salaam

På vei tilbake til Norge, stoppet vi i Dar es salaam hvor vi fikk et møte med Norges ambassadør, Elisabeth Jacobsen, og hennes rådgivere; Anette Otilie Pettersen og Edmund Einar Walton. Vi ga en grundig rapport fra vår reise, og våre inntrykk fra Loliondo.

Elna Sara, Rune Fjellheim, Elisabeth Jacobsen, Gunhild Berit Sara Buljo og Edmund E. Walton