Hopp til innholdet

Gave

Det er fullt mulig å støtte organisasjonen gjennom å gi en åpen gave til Mama Sara. Pengene vil uavkortet gå til nye skolebygg, og/eller til å bistå med skolepenger for de barn Mama Sara har tatt på seg ansvaret å støtte. Mama Sara org vil så avgjøre til hvilket formål bidraget/gaven skal brukes. 

Nedenfor finner du kontoinformasjon for de ulike prosjektene:

Skolebygg: Konto: 4901.16.23890, IBAN NO61 4901 1623 890
Fadder/Sponsor: 4901 16 23874, IBAN NO08 4901 1623 874
Engangsstøtte: 4901.16.23866, IBAN NO30 4901 1623 866

BIC/SWIFT er SNOWNO22

Vipps: 99595 – Husk å merk bidraget med enten skole, fadder eller gave.

Dersom du betaler inn fadderpenger, bidrag til skoleprosjekt, eller andre bidrag gjennom Vipps, ber vi avsenderen om å sende kort melding om hva beløpet gjelder. For eksempel kan man bruke ordet «fadder» ved innbetaling av fadderbidrag, «skole» hvis innbetaling gjelder bidrag til skoleprosjektet, og «gave».    

Mama Sara Education Foundation for Maasai Children retter en takk til alle som har bidratt med praktisk hjelp til innsamlingsaksjoner, til faddere og sponsorerog til de som har gitt støtte i form av penger eller gaver til prosjektene og organisasjonen.