Hopp til innholdet

Mama Sara Lopolun Primary School

Ferdigstilt i mars 2011 og drives idag av lokale myndigheter

Vårt neste skolebygg

Oktober 2022

Bygget til venstre består av to klasserom og ett kontor/lærerrom. I tillegg har lokale myndigheter bygget to klasserom i bygget til høyre.

Neste byggetrinn er å få bygget lærerboliger, sanitærbygg og to klasserom til. Selve driften av skolen vil lokale myndigheter ta seg av når byggene står klart. Skolen har i dag i overkant av 200 elever, men vil når den er ferdig ha omlag 4-500 elever.

Vipps: