Hopp til innholdet

Skolebygg

Mama Sara Lopolun Primary School

Ferdigstilt i mars 2011 og drives idag av lokale myndigheter

Maasaifolket i Loliondo gav i 2007 et landområde på 200 acres (tilsvarer ca 800 dekar) til Mama Sara org. for å bygge en ny skole. Gjennom pengeinnsamling i Norge og i Loliondo i Tanzania finanisertet organisasjonen byggeprosjektet. Mama Sara Lopulun Primary School ble innviet 3.mars 2011, og siden februar 2017 har lokale myndigheter i Loliondo drevet skolen. 

Mama Sara Lopulun Primary School, Loliondo
Skolen består av 4 bygninger med tilsammen 8 klasserom, to lærerværelser, ett fullt utstyrt rom for helsesøster, ett bygg med kjøkken og spiserom, og to bygg med boliger for lærere. På denne skolen er det i 2022 registrert 602 elever og 9 lærere.
Maasaifolket i Loliondo gav i 2007 et landområde på 200 acres (tilsvarer ca 800 dekar) til Mama Sara org. for å bygge en ny skole.

Vårt neste skolebygg

Oktober 2022

Bygget til venstre består av to klasserom og ett kontor/lærerrom. I tillegg har lokale myndigheter bygget to klasserom i bygget til høyre.

Neste byggetrinn er å få bygget lærerboliger, sanitærbygg og to klasserom til. Selve driften av skolen vil lokale myndigheter ta seg av når byggene står klart. Skolen har i dag i overkant av 200 elever, men vil når den er ferdig ha omlag 4-500 elever.

Bidra gjerne til at vi får bygget neste trinn ved å Vippse eller overføre penger til en av våre konti. Merk bidraget med Skole:

Vipps: 99595

Skolebygg: Konto: 4901.16.23890, IBAN NO61 4901 1623 890
BIC/SWIFT er SNOWNO22