Hopp til innholdet

Sponsor/Fadder

Vi har en sponsor-/fadderordning, der du kan støtte barn med behov for å få hjelp til sin skolegang i form av skolepenger og utstyr som kreves. Det koster bare 200 eller 250 kroner måneden.

Fadderavtaler

Offisielt er skolen i Tanzania obligatorisk i 7 år for barn i alderen 7 til 14 år. Skolen er gratis, men ofte har ikke foreldrene råd til å sende barna på skolen. De har ikke penger til å kjøpe uniformer, sko og nødvendig utstyr som barna trenger på internatet. Den 6-årige ungdoms- og videregående skolen er inndelt i «Form I» til «Form IV», som tilsvarer 2 år på ungdomsskole og de 2 første år av videregående skole. De to siste årene på videregående skole kalles «Form V» og «Form VI».  

Tidligere måtte eleven betale skolepenger for å fullføre ungdoms- og videregående skole. Fra og med januar 2016 bestemte daværende president John Magufuli å fjerne skolepenger på ungdomsskolen og på de to første årene i videregående skolen, det vil si for elever i Form I til Form IV. Selv om skolepenger er tatt ut, må elevene betale for uniformer, jordbruksutstyr, sengetøy mv., og i tillegg må elevene betale for to hjemreiser i året. Det er bare i Form V og Form VI, altså de to siste årene på videregående skole, at elevene må betale skolepenger. 

Mama Sara org har prioritert fadderavtaler som gir barna og ungdom den nødvendige støtten for å kunne gå på ungdoms- og videregående skolen. Hvilke barn som skal prioriteres i forhold til fadderavtaler, bestemmes av landsbylederne sammen med maasai-folket i området. Prioriteringen skjer etter følgende kriterier:

  1. Foreldreløse barn
  2. Barn med kun en forelder
  3. De aller fattigeste barn med begge foreldre.

I 2014 krevde NORAD at Mama Sara org måtte inkludere «Do No Harm», som betød at organisasjonen også måtte inkludere og prioritere barn med særskilte behov ved å gi dem mulighet til skolegang. Dette var en stor utfordring for en liten, frivillig organisasjon, både økonomisk og i forhold til at organisasjonen ikke hadde noen ansatte i administrasjonen. 

«Særskilt behov» innebærer at barnet har et handicap, som for eksempel blindhet, døvhet, psykiske lidelse, funksjonelle behov og lignende. De fleste av disse barna må på spesialskoler som blinde-/døveskolen, noen trenger hjelpemidler som rullestoler, krykker, spesialtilpassede sko mv. 

I 2007 fikk 15 barn dekket skolegang gjennom Mama Sara org, og fra januar 2016 var det bortimot 90 barn og ungdom på skole. I 2014-2016 var det uroligheter i Loliondo, og i den perioden mistet Mama Sara org mange faddere. I 2017 hadde vi omkring 50 faddere, og flere av disse betalt fadderpenger for 2 barn/ungdom. Organisasjonen har utvidet faddervirksomheten årlig, og i 2023 har vi omkring 71 barn og ungdom på skole i tillegg til 10 barn med særskilte behov.

Siden oppstarten med fadderavtaler, har Mama Sara org bidratt til at flere hundre barn har gjennomført utdanning på ungdoms- og videregående skoler. Mange av disse har fortsatt utdannelsen på universitet eller høyskoler.  

Hva koster det å sponse barn/ungdom?

Man betaler kr. 200 pr. måned for et barn på ungdoms- og videregående skole uansett hvor langt barnet er i utdanningsløpet. For et barn med særskilt behov betaler man kr. 250 per måned.

Penger som fadderne betaler inn til Mama Sara går i sin helhet til å dekke elevenes utdanningsutgifter.  

For ytterligere informasjon kan du kontakte Elna Sara på: post@mamasara.org , eller på telefon +47 920 84 404.

Nedenfor finner du kontoinformasjon for fadderordningen. HUSK at om du bruker Vipps til å betale for ditt fadderbarn så merk din betaling med «fadder»:

Fadder/Sponsor: 4901 16 23874, IBAN NO08 4901 1623 874

BIC/SWIFT er SNOWNO22

Vipps: 99595