Hopp til innholdet

Om

Om oss

Urfolk til Urfolk bistand

Vår historie

Mama Sara Education Foundation for Maasai Children (heretter kalt Mama Sara org) ble offisielt etablert i 2006, og er den eneste samiske organisasjonen som gir bistand fra urfolk til urfolk. Formålet med organisasjonen er å bidra til at barn og ungdom av maasai-folket får mulighet til å ta utdannelse. Dette gjøres ved å rekruttere faddere i Norge, samt å bygge skoler i Loliondo området nord i Tanzania. Mama Sara org arbeider direkte med maasai-folket og deres organisasjoner i Loliondo, Ngorongoro distriktet i Tanzania.

Mama Sara org har som mål å rekruttere faddere fra hele landet, og også fra hele Sápmi. I dag er det fleste faddere i de samiske områdene. Organisasjonen vil også fortsette arbeidet med å bygge ut skoler for maasai-folket i Loliondo området.

Barn fra Mama Sara Oloipiri Primary School (September 2022).

Organisasjonens administrasjon og økonomi

Mama Sara org mottar støtte fra Sametinget til organisasjonens drift, og dette dekker blant annet styrets reiser, regnskap, revisjon, drift av hjemmesiden og administrasjon. Styret arbeider på frivillig basis og mottar ikke lønn. 

Siden august 2022 har organisasjonen engasjert daglig leder i 20% stilling for å ivareta daglige oppgaver for organisasjonen, samt å være et kontaktleddet med Tanzania. Mama Sara org har en stedlig representant i Tanzania som ivaretar organisasjonens arbeidet internt i landet, blant annet med oppfølging av fadderbarn og  organisasjonens skoleprosjekter. 

Organisasjonen er godkjent som en innsamlingsorganisasjon og kan således avholde lotteri og pengeinnsamlinger. 

Mama Sara org har en facebook side:  https://www.facebook.com/MamaSaraOrg/ hvor man blant annet kan finne mer informasjon om skoleprosjektene, bilder fra byggeprosjektene og besøk i Tanzania. 

Dersom du har spørsmål om organisasjonen, skoleprosjekter, hvordan bli fadder mv, kan du ta kontakt med daglig leder på telefon: +47 920 84404, eller e-post: post@mamasara.org